Yeroo #TeamLammaa jettanii dibbee reebdan qaanofnee afaan qabanne.

0
260

Via: Abdi Fite
Yeroo #TeamLammaa jettanii dibbee reebdan qaanofnee afaan qabanne. Mormuun aadaa nuuf ta’ee, ykn faallaa keessan ta’uuf Jennee miti. Garuu aboottee isaa ilaallee waan harkaa qaban dursinee waan barreef qofa. Gaarii isaan hojjetan jajjabeessuun misha. Xaxatanii itti galuun garuu kaayyoo dhabuu dha. Yeroo isaan waan dubbatan hojiin agarsiisan anumtuu nan dinqisiifadha. Hata’uutii Hagamiyyuu otuu namooti kun Oromoof yaadanii jijjiirama fiduuf namoota onnatan ta’ee ija siyaasaatiin yoo ilaallu garuu namooti keenya baayyeen waanta isaan raawatan kan nama saalfachiisu dha. Qaama waggaa 26 guutuu diina cina bu’ee uummata kana irratti Duulaa ba’e waan ganama tokko ka’ee Afaan toleef jecha hundi keenya akka wal faana OPDO taanu duulli jalqabame. Namni OPDO mormu diina uummata Oromooti nuun jedhan. Ani Yeroo kanan qabsaa’ota Facebook kanaa irraa Abdii kutadhe. Dugda kootu na qaawwe. Baqqalaa Garbaa fi Dr. Mararaanfaa isuma amma Dr. Abby fi Lammaan dubbatan kana dubbachuu isaaniitiif Shororkeessitoota jedhamanii mana hidhaa jiru. Ammas taanaan oogganooti kun haasaan isaanii dhugaa ta’uu mala ta’a. Isa waaqayyotu beeka. Garaa OPDO fi Saala Mixii kan beeku rabbi qofa. Garuu Oromoo koo yoo akka amma itti jirru kanatti Siyaasi geggeeffama yoo ta’e ofumaa wal gaadi’aa, amalaaf qabsa’aa ofiin jechaa jirra malee eessa tokkoyyuu ga’aa hin jirru. Warri Jijjiirama finna jedhan haa fidan, namni jijjiirama jibbu hin jiru. Garuu nu callisiisanii, Afaan nu qabachiisanii, hunduu haasaa isaanii amanee akka deggeraa isaanii ta’uuf tattaafachuun Yeroo bitachuu dha malee Oromoof yaadamee miti. Hattuun tokko amala jijjiirrachuu danda’a. Garuu sababa inni amala koo jijjiirradheera jedheef mana ofii banaa itti gadi dhiisanii hin deeman. Yeroo ammaa biyya keenyaa keessatti namni yoo Faallaa Lammaa dubbate manatu irratti reebamaa bula jedhan. Siyaasaan dijiitii Sagal guddachuu keenya agarsiisa kun .
Kanaaf kan Mormitu mormuu kee itti fufi! Kan deggertus deggeri, garuu isa hundi keenya wal faana gar tokkotti luuccaana jedhamu sana dhaqaatii አቦይ ፀሐዬ tti himaa!

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here