WBOn Oromiyaa Bakkoota Adda Addaa Keessatti Loltootaa fi Ergamtoota Wayyaanee Irratti Injifannoo Goonfate!

WBOn Oromiyaa Bakkoota Adda Addaa Keessatti Loltootaa fi Ergamtoota Wayyaanee Irratti Injifannoo Goonfate!

(Madda Oduu ABO/MOA/Muddee 09,2013) Humni addaa WBO Muddee 3, 2013 Ona Giddaa Ayyanaa bakka Guttiin jedhamu fi Onaa Habee Dongoroo gidduu bakka bishaan Mo’aa jedhamutti humnota basaasa wayyaanee godinota Wallagga Lixaa,Bahaa fi Horroo Guduruu keessaatti dalagaa basaasummaa irratti bobba’uun uummata hiraarsa turan haxxeen haleelee 2 ajjeessuun 3 irraa madeessuu ajajni Humna Addaa WBO Abdii uummataa gabaase.

Basaasotni diinaa Amanu’eel Daanyaachoo fi Hasan Mohammad kanneen ajjeeffaman yo tahan, Faasil Bayyanee, Daniel Ababee fi Yaasiin
Huseen ammoo kanneen madaa’an tahuu gabaasi kun dabalataan addeessa.
Kana malees Konkolatan basastotni kun ittin socho’aa turan lakkoobsi gabatee A.A01791 tarkaanfii kana keessatti barbadaa’uunibsameera. Tarkaanfii kanan walqabatee mootummaan shororkeessaa Wayyaanee uummata nagaa Onaa Giddaa bakka Shaashoo barrii irra namota 20, Guuttiin irraa namota 14 akkasumas Godina Horroo Guduruu Wallaaggaa Onaa Habee Dongoroo irraa namota 8 ol hidhuu ibsi ajaja Godinaa Baha Wallaggaa beeksise. Ummatni mirga isaaf falmatu ajjeechaa fi hidhaa diinaan ni jabaata malee hin laaffatu.

Tarkaanfii boonsaa fudhatameen qabeenyi diinaa birrii miliyoona 500-tti tilmaamamu barbadaa’e. Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee bittaa umrii isaa dheereffatuuf saaminsaan qabeenya horachuun of cimsuutti dabalee jaleewwan, miseensotaa fi amanamoo isaa bu’aan bitatuu fi of deggersiisuun jiraate. Addatti ammo aangawotni TPLF qabeenya uummataa saamuudhaan qabeenya daangaa hin qabne horatuun kan hundaan beekamuu fi ifatti mul’atu dha.

Aangawoota TPLF kanneen akka Azeb Mesfinii fi Barakat Simon aangaawota tika sirnichaa waliin wal tahuun wiirtuu daldalaa Makaatoo naannoo “Jooniyyaa Safar” jedhamee beekamutti ijaaruun miseensotaa fi deggertoota isaaniitti kireessuun galii jabaa irraa argatuun of duroomsan Kanatti dabalees Wiirtuun daldalaa kun iaaniin alattis madda galii ol aanaa aangaawotaa fi jaarmayaa TPLF tahee yeroo dheeraaf tajaajilaa ture. Gochaa saaminsaa daangaan alaa kana dhaabuu fi madda galii saamtotaa kutuuf tarkaanfii wiirtuu kana irratti fudhatameen wiirtuun daldalaa kun qabeenya keessatti argamu waliin guutummaatti barbadeeffameera. Walii gala tarkaanfii fudhatame kanaanis qabeenyi barbadaawe Birrii miliyoona 500-tti tilmaamama.

Gama biraan caasaa mootummaa fi aangoo qabanitti dhimma bahuun ummata Oromoo fi deggertoota QBO dura dhaabbatuutti dabalee kan ilmaan Oromoo hidhaa fi dararaa irraan gahaa turan irratti tarkaanfiin maayyii fudhatame. Tarkaanfii bakka mul’ataa teessoo mootummaa abbaa irreetti fudhatame kanaanis
1. Komaander Tsehaayyee Gebre Kiristoos, Komaandera Poolisii Finfinnee naannoo Meeksikoo
2. Komaander Siraaj Abdulqaadir kanneen jedhaman irratti fudhatame.
Tarkaanfiin kun diina QBO yeroo dheeraa irratti fudhatamuun ilmaan Oromoo fi deeggartoota QBO hedduu kan boonsee fi gammachiise dha.
Komaanderootni kunneen lameen yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo waraana keessatti argamanii fi ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsaman irratti darara daangaa hin qabne geessisaa kan turan oggaa tahu akeekkachiisa kennamaa tureenis tuffii waan agarsiisaniif tarkaanfiin maayii kun irratti fudhatame.

Kun kana oggaa tahu karaa biraan ummatni biyya isaa irratti tuffatamee akka lammii 2ffaatti ilaalamuun qabeeny isaa irratti alagaan ajaju tarkaanfii fudhatuun eenyummaa isaa agarsiisa. Mirgi isaa hanga kabajamuttis kan diina irraa hin dhaabne tahuu hojiin agarsiisa.
Mootummaan Wayyaanee saaminsa ofiif durummaan geggeessutti dabalee saamtota guuza waammatuun ummatoota cunqurfamoo mara addatti ammo ummata Oromoo jireenya dhorkatee akka jiru beekamaa dha. Kanneen lafaa fi qabeenya Oromoo saamuun ittiin duroomaa jiran keessaa lammiileen Chaaynaa maqaa investerummaan biyya seenan keessatti argaman.

Lammiilee Chaaynaa saaminsa irratti bobba’an keessa tokko kan tahee fi harka mirgaa Wayyaanee tahuun kan hojjataa ture Saaying Jedhama. Lammii Chaaynaa kun akeeka saamuun duroomuu qabatee dhufe kana of irraa maqsuuf tarkaanfiin maayyii irratti fudhatamee jira. Investera Chaayinaa kan tahe Saaying Godina shawaa bahaa EAST INDUSTRIAL ZONE keessatti manaajerummaan tajaajilaa kan ture, lafa Oromiyaa abuuruuf wayita bobba’etti Godina Jimmaa aanaa Shaabee Somboo keessatti tarkaanfiin maayii kun irratti fudhatame.

Uummata Oromoo irratti wayyaanee goobsuu keessatti dhaabbiileen investimentii Chaayinootaa fi Chaaynootni qooda ol aanaa akka qaban hubatamaa dha. Biyyaa fi lafa gurguruutti kan bobba’ee jiru sirni Wayyaanee yeroo ammaas lafaa fi qabeenya albuudaa investeroota
Chaaynaa fi Hindootaatti gurguruu itti fufee jira

I.U.Of!!

Comments (79)

 1. wow gold December 12, 2013
 2. casino December 15, 2013
 3. Jordan Retro 11 December 17, 2013
 4. Jordan 11 December 17, 2013
 5. Jordan Retro 5 December 17, 2013
 6. Jordan Gamma Blue December 17, 2013
 7. Jordan 11 December 17, 2013
 8. Gamma Blue 11s December 17, 2013
 9. Gamma Blue 11s December 18, 2013
 10. Retro 11 December 18, 2013
 11. gamma blue 11s December 18, 2013
 12. Gamma Blue 11s December 18, 2013
 13. Retro 11 December 18, 2013
 14. Kenton Hille December 19, 2013
 15. Gamma Blue 11s December 19, 2013
 16. Jordan Retro 11 December 19, 2013
 17. Gamma Blue 11s December 19, 2013
 18. Cheap uggs December 19, 2013
 19. Jordan 11 Christmas December 19, 2013
 20. Jordan 11 December 19, 2013
 21. Gamma Blue 11s December 19, 2013
 22. isabel marant etoile December 19, 2013
 23. Cheap Lululemon December 19, 2013
 24. Beats By Dre Outlet December 20, 2013
 25. Jordan Retro 11 December 20, 2013
 26. Jordan 11 December 20, 2013
 27. North Face Outlet December 20, 2013
 28. Gamma Blue 11 December 20, 2013
 29. Lebron 11 December 20, 2013
 30. Gamma Blue 11 December 21, 2013
 31. Jordan Gamma Blue December 21, 2013
 32. top 2- songs us December 21, 2013
 33. Edie Przybyszewski December 21, 2013
 34. Gamma Blue 11 December 21, 2013
 35. gamma blue 11s December 21, 2013
 36. cheap replica watches December 21, 2013
 37. Jordan 11 Christmas December 21, 2013
 38. Cheap Michael Kors December 21, 2013
 39. gamma blue 11s December 21, 2013
 40. banned 1s December 21, 2013
 41. gamma 11s for sale December 21, 2013
 42. Jordan Retro 11 December 21, 2013
 43. art and crafts December 22, 2013
 44. Gamma Blue 11s December 22, 2013
 45. Jordan Retro 11 December 22, 2013
 46. jordans cheap December 22, 2013
 47. jordans cheap December 22, 2013
 48. Jordan Retro 11 December 22, 2013
 49. Jordan Retro 11 December 22, 2013
 50. shoes jordans December 22, 2013
 51. cheap jordans shoes December 22, 2013
 52. shoes jordans December 22, 2013
 53. Gamma Blue 11s December 22, 2013
 54. Reverend Peter Popoff December 22, 2013
 55. Gamma Blue 11s December 22, 2013
 56. Gamma Blue 11s For Sale December 22, 2013
 57. Christian Louboutin Shoes December 22, 2013
 58. Jordan 11 Gamma Blue December 22, 2013
 59. Mr. Peter Popoff December 22, 2013
 60. isabel marant wedge sneakers December 23, 2013
 61. cheap jordans shoes December 23, 2013
 62. Jordan 11 Christmas December 23, 2013
 63. Gamma Blue 11s For Sale December 23, 2013
 64. Jordan Retro 11 December 23, 2013
 65. cheap jordans December 23, 2013
 66. Gamma Blue 11s For Sale December 23, 2013
 67. Laurence Handshaw December 23, 2013
 68. tricks to last longer in bed December 23, 2013
 69. mobilskal December 23, 2013
 70. Retro 11 2013 December 23, 2013
 71. jordans free shipping December 23, 2013
 72. Jordan Retro 11 December 23, 2013
 73. gamma blue 11 December 23, 2013
 74. he has a good point December 23, 2013
 75. browse around this site December 24, 2013
 76. isabel marant dicker boots December 24, 2013
 77. wordpress December 24, 2013

Leave a Reply

}