Waxabajjii 9 Bara 2018) WBO Godina Lixa Oromiyaa Keessa Socho’u diina haleele.

0
262

SBO Waxabajjii 9 Bara 2018) WBO Godina Lixa Oromiyaa Keessa Socho’u guyyaa har’aa Godina Wallagga Lixaa Bakka Maqa Najjoo Jedhamee beekamutti humna Diinaa Oraalii lamaan adeemaa turtte haxxee keessa galffachuun tarkaanfii irratti fudhachuu isaa oduun nu gahe ibsuun Waraanni wayyaanee WBOn aleelamtes reeffaa fi madoo ishee guurrattee gara Asoosaatti akka socho’an kanneen ijaan argan SBOti himanii jiru.

Hirree fi Gaachanni U/Oromoo Wbo zoonii dhihaa keessa sosso’u, Godina W/lixaa Gimbii darbanii gara Lixaatti bakka MaqaNajjoo jedhamutti, haxxee hidhuun humna diinaa haaleele. Haleellaa kanaanis, fuuldurarra suufaaf kan turte 3F tokko miliqxuyyuu ishii duubaan kan ture Oraaliin lama loltoota fe’atee deemu waliin barbadaa’eera.
Haleelallan kunis kaleessa galgala kampii diinaa cina magaalaa Gimbii jiruun kan eegalee yoo ta’uu itti fufee bariitusaa har’a jechuudha, toora sa’a 2:00 loltoota sakattaa haleellaa galgalaa saniif deeman barbadeessuun Wbon injifannoo cululuqaa galmeessera.
Yeroo ammaa kanattis 3F haleellaarra miliqxe duuba deebi’un gargaarsa kadhattee reeffa loltuushee dhumanii ISUZU lamaan gara Asoosaatti feetee akka geessite barameera. Loltoonni ooraalisan keessa turan haleellaa irra ga’eef deebii dhukaasaa tokkollee hingoone, jechuun ka miidhaarra hafe akka hinjirre mul’isa .

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here