Wareegamtooti Keenya Bara Baraan Ni Yaadatamu!

0
22

Ebla 01,2017) Sabi Oromoo biyyaa fi bilisummaa isaa bortaan dhabe deebifachuuf qabsoo fi finciloota adda addaa gita bittoota Itophiyaa wal duraa duubaan itti dhufan gara garaa irratti godhaa ture keessatti gootota hedduu dhabeera.

Kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn erga hundeeffamee kaasee falmaalee fi qabsoo farra diddaa gabrummaa godhamaa turan keessattis wareegamni ulfaatoon yoomuu hin dagatamne baafamaniiru.

Goototni biyyaa, kan sabaa fi biyya isaanii jaallatan ummataa fi biyya isaaniif lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabne dabarsanii kennan hedduu dha. Isaan kun gootota Oromoo warra ofii aarsaa ta’anii Oromoo bilisummaan ga’uuf fakkii ta’anii dha. Seenaa Oromoo keessattis urjii ta’anii oggayyuu yaadatamaa jiraatan.

Bilisummaa mirkaneessuuf, mirga abbaa biyyummaa deebisuuf falmaalee amma illee godhamaa jiran keessatti wareegamni akka sabaatti ummatni Oromoo baasaa jiru haalaan guddaa dha.

Ilmaan Oromoo qaqqaaliin wareegama lubbuu kan itti deebii hin qabne biyyaa fi ummata isaaniif kennuun, Oromiyaan, bilisummaan, mirgi, lubbuun malee tolatti akka hin argamne mirkaneessaa jiran. Hundaafis fakkii ta’anii darbaa jiran.

Bakka fedhettuu, haala kam keessattuu ilmaan Oromoo, mirga ummata isaanii kabajsiisuuf, bilisummaa isaa mirkaneessuuf osoo falmanii kanneen wareegaman hundi gootota wareegamtoota Oromoo, warra seenaan saba Oromoo bara baraan isaan yaadatuu dha.

Kanaaf Ebli 15, guyyaa yaadannoo gootowwanii ta’ee ABOn murtaa’uun waggaa waggaan akka kabajamee oolu ta’e. Kanaaf Ebli 15, fuula keenya dura jiru guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo ta’ee biyya keessaa fi alatti, miseensotaa fi deggertoota ABO, sabboontota Oromoo fi murnoota hawaasa Oromoo gara gara biratti, waliigalatti ummata Oromootiin kabajamee oola.

Guyyaa Gootoota Oromoo bara kanaa yeroo yaadannu kaayyoo gootowwan Oromoo, sabboontotni, Qeerroo fi Qarreen irratti kufan galmaan gahuuf waadaa keenya haaromsuun tahuu qaba.

Diina qe’ee keenyatti dhufee nu ajjeesaa, qabeenya keenyaa saamaa fi nu xiqqeessaa jiraate of irraa kaasuuf warraaqsa seena qabeessa geggeessineen qarqara bool’aa irraan geenyee jirra.

Isa dhumaaf sirna gabrummaa fi gabrummaa of irraa calaasnee bilisummaa fi biyya keenya harkatti galfachuuf yeroon itti kakuu keenya haaromsinee sochii keenya dachaa dachaan daballu amma tahuu qaba.

Kaayyoo Gootowwan Wareegamanii Bakkaan Ni Geenya!
Wareegamtooti Keenya Bara Baraan Ni Yaadatamu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here