Tag: OROMIA

Must Wach Brief National History of Raya & Azebo

Artist Saliha Sami – Gootittii Lafa ‘KUUNNOO’ Jedhamaa Tureen ‘KUNOO’ Jette ! Boruu Barraaqaa Nan yaadadha. Waggaa 6 dura ture. Bara 2009 keessa. Waa’ee Oromoo Raayyaa laalchisee documentary tokkotu akka malee jallifamee seenaa haalee televizyiina …
}