QOPHII KAYYOO

QOPHII KAAYYOO Amajjii 2/2017 Ibsa Hooganoota ABO

1 Comment

1 Comment

  1. Soorii Galgaloo

    January 3, 2017 at 9:30 am

    JABAADHAA!!!!hireen keessanii fi kan saba keenyaa bilisummaa yaa taatu!jabinaa fi tarsiimoo ,tokkummaa keessan irratti daraa cimaa hojjedhaa!gufuu qabsoo keessaa fi kan alaan jiru mara dandamadhaa,abdiin bilisummaaf karaa hundaan carraaqqii godhamu,balaaleffannaa malee tumsaa fi qajeelchaan ija walitti babaasa malee miira jaalalan qabsoo hhidhannoo keessan jabeessaa!ni jirra, ni jirtu jabaadhaa!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
}