Gootummaa qeerroo Bilisummaa oromo kana dhageeyfadha.

One Comment

  1. Jaal Raajjii akam , interview jaal Billofi Jaal Gamachis wajin gotteef heeduun gamadee attis galatommi. bilisummaa keenyaa dhihesuf oromoni cuftinu bakuma jirtuni WBO/ABO gargartu qabdi kun yaada kiyaa. kanaafu annis qoda fudhachuf WAB/ABO hirmachun fedhaa. tesson kiyaa hollanda yoo tahuu yoo barbaachisse biyaa gallee saba koo wajin dalaguf qophayee jirraa kanas jaal Gamchis waan nat dhiyaatuf dhaama kanaa naa dhaamadhuu.
    Nagaa wajjini
    Injifanno umata oromoffii

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*