OPINION

Dhaamasa_Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa!!

Pagak/Juba, July 22, 2017 (SSNA) — Ugandan’s military warplanes Friday carried out airstrikes on a South Sudan armed opposition outpost in Upper Nile, rebel military Spokesman has said.

#Dhaamasa_Ariifachiisaa Haala Yeroo irraatti Uummata Oromoo Hundaa fi Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaa Oromoo Hundaaf
Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa!!
==========================================================
Yeroo Ammaa Godinaalee Oromiyaa Garaagaraa addatti immoo Lixa Shaggar, Gidduugaleessaa Oromiyaa , kibbaa Bahaa fi Bahaa Oromiyaa keessaatti “Humni Addaa Ittisaa Uummataa (HAIU ) Kan dhalootaa Qubee Haarawaa irraa Ijaaramee WBO biyya keessa ta’uun yeroo garaagaraatti haxxee hidhuun diinaan falmaa hadhaawaa gochaa jiraachuu gadi jabeessuun isin hubachiifna!!
Yeroo ammaatti namootni tokko tokkoo social Media irratti “Qeerroo” biyyaa keessaa hidhatee waraanaa wayyaanee lolaa jira jechuun suuraa waraanaa WBO duraanii fi edit gochuun akka waan Qeerroon Bilisummaa Oromoo lola seenee jiruu fi waraanaa gaggeessa jiruutti social media irraa facaasaa jiraachuu fi Adeemsaa kanaan Sochii Warraaqsaa Biyyooleessaa Oromiyaa FXG yeroo dheeraa gaggeeffama as gahee ammallee finiinaa jiruu danquuf yaadaa facaa’a jiru ta’uu uummaata keenyaa fi Jaarmiyaalee Qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf hubachiisuun qabxiilee armaan gadii kanarratti hubannoo gahaa fi xiyyeeffannoon akka beektan gadi jabeessinee hubachiifna.
1. Humni Qabsoo bilisummaa Oromoo Waraanni biyyaa keessaa “Humni Addaa Ittisaa Uummataa” (HAIU) Yeroo ammaa kanatti Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ijaaramee hidhannoo isaa jabeeffatee waraanaa goolessiituu wayyaanee haxxee itti hidhuun wareersaa jiraachuun beekamaadha. (Humni Ittisa Uummataa WBOn biyyaa keessaa) kun baay’inaan meeqaa, eessaatti, yoom, akkamitti fi ammaa eessaa jiraa kan jedhuu gaaffii kaasuu maaltu kanaaf deebii quubsaa utuma as irraa kaa’uu dandeenyuu nageenyaa humna kanaaf jechuu ammatti ibsuun hin barbaachisu. Hojii qabatamaan lafarratti hojjechaa jirruu fi adeemnuun kan isiniif mirkaneessinu ta’uu uummata keenyaaf waadaa seennerra!!
2. Namootni tokko tokkoo kanneen warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXG qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa turee fi gaggeeffamaa jiru danquuf “Qeerroon” hidhatee lolaa seenee jira jechuun maqaa Qeerroon suuraa meeshaa waraanaa fi waraanaa walitti edit gochuun kanneen post gootaan Caalaatti Sochii Warraaqsaa karaa nagaa gaggeessaa turree fi akeekaa Sochii danquufi diinni dargaggoota Oromoo sochii akka dhorkuu godhuu malee olollii maqaa ‘qeerroon hidhatee lola seenee jira’ jedhuun ofaamuu kun qabsoo warraaqsaa Qeerroon gaggeessaa jiru kan hin fayyadne ta’uu ni hubachiifna. Namootni maqaa Qeerroon daldaltan akka of qusattan akeekkachiifna.
3. Uummatni Oromoo biyyaa keessaa fi biyyoota adda addaa keessaa jirtan addatti abbootiin Qabeenyaa Oromoo fi Diasporan Oromoo qabeenyaa keessaniin deeggarsaa dhiyeessii meeshaa waraanaa ittin guutamuu “Humna Addaa Ittisa Uummataa biyyaa keessaa diinaan falmaa jiruuf deeggarsaa akka gootaniifi Waraanaa Bilisummaa Oromoo WBO dirree jiruu waan barbachisuun hundaan cina dhaabbachuun duubarraan itti jabeessuu irratti akka hojjettan gadi jabeessuun dhaamsa qabsoo dabarsina!!
4. Jaarmiyaaleen Qabsoo bilisummaa Oromoo ,Actiivistootni dhugaan Oromoof qabsooftaniifi beektootni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo addatti ‘Humna Aaddaa Ittisa Uummataa’ ammaa diinaan waldhaansoo jabaa gochaa jiru cina dhaabbachuun jabeessuu, humneessuu fi milkeessuu irratti akka hojjettan dhaammatna!!
5. Medialeen Qabsoo bilisummaa Oromoo Oromoo Dhaamsaa fi gabaasaa biyyaa irraa qilleensarra akka olchitaniif kanneen mooraa qabsoo biyyaa keessaa, keessa jiranii fi hin jirree irraa isiinitti ergamuu addaa baafachuun kan icciitii qabsoo Warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa gaggeeffamaa jiru hin miinee fi tarkaanfii haxxee diinatti hidhuun Humni Addaa Ittisaa Uummataa itti jiruu hin gufachiifneetti gurraa Addunyaan akka nuuf geessaan gadi jabeessuun isiin hubachiifna!!
Walumaagalatti Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG daran jabeessuu fi fulduratti furgaasuun diinaatti xummura gochuuf Qeerroon sochii roga hundaan Jabeessaa jiraachuu ifa gochuun uummatni Oromoo akka uummataatti warraaqsaa biyyoolessaa Oromiyaa FXG irratti cichuun hirmannaa roga hundaa jabeessuun diina dura dhaabbachuun gamtaan akka falmannuu dhaamsa keenya!!
Injifannoon Uummata Oromoof
Gadaan Gadaa Bilisummaati
Seenaa Dhugaa Amajjii 1/2017

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*