Conversations in Ideas:

  0
  82

  (SBO/VOL – Fulbaana 10,2017) Gartuun TPLF/wayyaaneen haalli OPDOn Lammaa Magarsaa jalatti ittiin deemaa jirtu ishee yaaddessuu irraa gartuu Lammaa Magarsaa shira itti xaxxee fonqolchitee OPDO haaraa ijaaruuf murteeffattee jiraachuu maddeen oduu haalichatti dhiheenya qaban ifa godhu.

  Akka karoora TPLF lafaa qabduutti liyyuu poolisii fi humna waraanaan daangaa Oromiyaa dhaabbatummaan weeraraan cabsanii dhuunfatuu, Irreecha irratti dhumaatii biraa dhaqqabsiisuun erga fincilli ummataa ka’een booda, bulchiinsa Oromiyaa kan maqumaafuu ta’u Lammaafaa harka jiru jalaa baasanii humni waraanaa TPLFn qajeelfamu akka dhuunfatu gochuuf saganteeffatanii akka jiran maddeen kunniin ni hubachiisu.

  Adeemsa Lammaafaa aangoo irraa darbuu fi OPDO haaraa ijaaruu kana keessatti OPDOta amanamoo TPLF ta’an presidaantummaa Oromiyaa fi muummicha ministeerummaa abdachiifamuunis ni himama. Adeemsa kanaan Warqinee Gabayyoo Muummicha Ministeerummaa fi Dirribaa Kumaa ammoo presidantummaa Oromiyaaf waadaan galamuufii maddeen itti dhiheenya jiran ni eeru.

  Koreen giddu-galeessaa OPDO walgahii jarjarsaa irra kan jiru oggaa ta’u, kanaanis namoota haaraa muudaa jiraachuun kan ibsame oggaa ta’u, haalichis kan mul’isu muddamni OPDO keessa jiru daran hammaataa fi caalaattuu kan waldiigaa jiran, OPDO haaraa TPLFif amanamu haaraatti ijaaruuf sagantaa wayyaaneen lafa kaawwattee ittiin deemaa jirtu kan calaqqisu ta’uunis ibsameera.

  Gama biraan dhumaatii marsaa lammataa Ayyaanaa Irreechaa irratti raawwatuuf wayyaanotni akeekkatan kanaan walqabatee meeshaan waraanaa haleellaa kanaaf oolu magaalaa Bishooftuu seenuun dubbatamaa jira. Qaamni wayyaanee/TPLF gocha shororkaa kana raawwatuuf shira xaxaa jiru yakka kana qindeessuuf baasii guddaa baasaa akka jirus maddeen kunniin hubachiisaniiru.

  Loading...

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here