Abbootiin Irree Odoo Dhaadatanuu Hallayyaa Bu’u !

0
63

Baarentuu gadaa Irraa//

gessogeda@gmail.com

Abbootin irree baayyeen osoo dhaadatanuu, osoo gaafii ummataa qixa
sirriin deebisuurra humnaan ukkaamsuun bara bittaa dheereeffachuuf
carraaqanu hallayyaa hin deebine bu’aa turan, bu’aas jiru.  keessumaa
abbootiin irree Afrikaa fedhii fi heyyama ummataa malee qawwee
fayyadamanii aangoo humnaan qabatan hundi isaanii jechuutu danda’amaa
odoo dhaadatanuu, odoo rorrisanuu irree ummataatin daaraa botoroo
ta’aa tura. Ta’aas jiru.  Hundii isaanituu aangoo humnaan qabatan
quufnee wallaaluun akka qawween Koran qawween harcahaniiru. Baayyeen
isaaniis du’a saree abbaa hin qabnee du’anii hafaniiru. Wayyaaneen
har’a qawween harkaa qaba jettee ummata Oromootti dhaadachaa fi
roorrisaa jirtus kan ishii  eeggatu kanuma. Akka rorriftetti hin
haftu.
Qawwee harkaa qabna, carraa arganneerra jedhanii ummata sivilii
irratti roorrisuun, dhaadachuun yoo gaafii mirgaa kaase ajjeesuun,
saamuun yakka, sammuu dhabuudhasii. Beekaan gaafii ummataaf gurra
laata, dhaggeeffatee deebii barbaachisaa ta’e kenna. Kan akka
wayyaanee garuu gaafii sirrii fi mirga uumamaa ta’e kan ummattoonni
biyyattii keessumaa Ummanni Oromoo kaasaa turee fi jiruuf deebiin
ishiin waggoottan 26n darbaniif keessumaa ammoo waggoota 2 as deebisaa
turte waraana amma funyaanitti hidhate bobbaaftee kaa’imman Oromoo
rasaasaan harcaasuudha. Guurtee mana hidhaatti darbuudha. Biyyaa
godaansisuudha.
Ummanni  humna, ummanni  mirga isaaf kaanaan humni  ummata dhaabuu hin
jiru. Umamnni abbaa irree kamuu daaraa botoroo  akkuma jedhamu san
akka taasisu shakkiin hin jiru. Murni qawwee qabate kamuu qawwees ta’e
holola fayyadamee humna ummataa duran dhaabbadhaan gongumaa waan
yaadamuu miti.  Jabaan kamuu humna ummataa hin caalu.
Addunyaan har’aa abbaa irree kamiifuu iddoo hin qabdu, jaalalaa fi
fedhii malee ummanni bara baraaf bittaa jala qawween jiraatus hin
jiru, jiraachus hin qabu. Jiraachisna jedhaniyyuu hin danda’amu.
Deemsi  fi fedhiin akkasiis  waan yeroon itti darbee fi fudhatame hin
qabneedha. Humnaan nama ajjeesaa, hidhaa fi dararaa  nan bulchaan
gongumaa hin danda’amu, yakkasii. Oolee  haa bulu malee shakkii malee
seeraanis seenaaniis nama gaafachiisa.
Ummanni gaafa achii dallanee ka’e, qabuuf nama rakkisa. Balaan dhufus
salphaa ta’uu baachuu mala.  Wayyaaneen har’a  yeroon naaf tole jettee
ummata  Oromoo fi saboota biroo ajjeesaa, hidhaa fi  saamaa jirtus
boru bakka seentu akka dhabdu ifaa dha. dhiiga dhanagalaaftee fi
qabeenya saamteef numa itti gaafatamti. Ammalleen gatii kaffalaa
jirti.
Dhugaan, Dhiigni, cubbuun namaa yoomiyyuu lafatti hin hafu, hafees hin
beeku, har’a waan qawween harka jiruuf ajjeesuu, hidhuu, saamuu malu,
gochaas jiru. Haata’uutii heddummina qawweetiin, ajjeechaa fi hidhaan
bara baraaf angora turuun danda’aan wayyaanee waan dhugoomuu miti.
Gatii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa turtee fi jirtu yeroon itti
kaffaltu fagoo  hin ta’u.  kanaaf ammoo qabsoon amma Oromoon Itti
Jiru FXG ragaa guddaadha. Kunoo  dhiphuu keessa galchee  akkuma
abbootii irree kaanii guyyaa badii ishii lakkaawwachaa jirti,
Wayyaaneen abbaa irree waggoota 26n darbaniif ummata Oromoo fixaa fi
saamaa turte ta’uun  eenyu jalaawuu dhokotaa miti.  Murni tun yeroo
ammaa kana Isa itti turte kana fuunduraafis itti fufsiisuuf akka
carraaqaa jirtus Oromoon quba qaba. dhugaan lafarra jiruu fi qabsoon
Oromoon Itti jiru garuu gongumaa carraa kana hin laatufii. Itti hin
milkooftu.
Ummanni Oromoo amma sadarkaan irra jiru sadarkaa sobaa fi sossobaa,
akkasumas dorsisaan qabsoo isaarraa  dagamuu fi duubatuu miti. Oromoon
keessumaa ilmaan isaa qaqqaaliin diina innikaa waggoota 26n darbaniif
ummata Oromoo qorqaa turte  wayyaanneerratti qabsoo eegalan  yeroo
ittuma jabeessaa deeman malee yoo laaffisan muldhachaa hin jiru.
Dhugaan lafarra jiru kan argisiisu Wayyaaneetti xumura  gochuuf
sochiin walirraa hin cinne, Fincilli XG finiinee itti fufuu dha.
Wayyaaneen afaaniin jira, jira jettee haa dhaadattu, haa bookistu
malee qabatamaan  hin jirtu, bakkaa hiiqxee jirti,  qabsoon Oromoo
bakkaa hiiksee jira. Har’a labsii yeroo muddamaa baafteen waraana
bobbaaftee jiraachaa jirti. Yoo midiyyaarraa bookkistu, dhaadattu
jabaa  of fakkeessuuf haa yaaltu, haa hololtu, jabaan ana caalu hin
jiru jettee yaa odeessitu malee keessi ishii oneera, sodaan , dhiphuun
gutamtee jiraachaa jirti.  Dhugana lafarra jirus kanuma mirkaneessa.
Abbootiin irree biyya kam keessattuu amala itti ta’ee yoo xumurra jala
gahan caalaatti dhaadatu, jabaa fakkaatanii muldhachuu barbaadu, ni
bookkisu.  Haa ta’uutii osoo dhaadatanuu, jabaadha ofiin jedhanuu yoo
irree ummataatiin  hallayyaa  bu’an argaa turre, argaas jirra.
Wayyaaneen har’a ummata Oromoo goolaa jirtus carraan ishii kanaan ala
hin ta’u.  qabsoon eegalame jabaattee itti fufnaan yeroo gabaabaattis
hallayyaa bu’uun ishii shakkisiisaa miti.

Murna osoo hallayyaatti gulufaa jirtuu afaaniin dhaadattu, kan keessi
ishii burkutaayee fi abdii kutatte tana gulufa ishii kana caalaatti
saffisiisuuf wanti cunqurfama ahundarraa eegamu ni jira. Innis
cunqurfamtoonni impaayeera itiyoophiyaa keessatti bulchiinsa wayyaanee
jalatti mankaraaraa jiran keessumaa ummanni Oromoo osoo hidhaa,
dararaa fi ajjeechaa akkasumas holola wayyaaneen gaggeessitu kanaaf
iddoo hin laanne  qabsoo eegale ,FXG finiinsee itti fufuudha.  Eeyyee
ummanni Oromoo keessumaa ilmana isaa qeerroon  FXG jabeessanii itti
fufuudhaan Wayyaanee waggoota 26n darbaniif ajjeechaa, saamicha, fi
dararaa raawwataa turte xumura itti gochuun dubbii fardii fi dirqama
lammummaati.  Falli  abbaa irree jalaa bilisa nama baasus kanumaa fi
kana qofa waan ta’eef.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here